افتتاح مرکز سلامت جامعه ملک

پروژه مرکز سلامت جامعه ملک که توسط شرکت امواج گستر سپاهان در مدت ۶ ماه به بهره برداری رسید، طی مراسمی که با حضور آقای صدری ریاست مرکز بهداشت استان، آقای دکتر حیدری رئیس مجمع خیرین سلامت امام هادی(ع) دانشگاه، حاج آقا حسناتی امام جمعه شهر نجف آباد، آقای صالحی معاون فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان و خیرین محترم آقایان عبدالمحمود میرعباسی، عباسعلی ملک زاده و ابراهیم رحیمی مرکز سلامت جامعه خیرساز ملک افتتاح گردید.