بازدید

بازدید فرماندار محترم، نماینده منتخب مردم نجف آباد و شهردار محترم نجف آباد به همراه اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری، توسعه و عمران نور نجف آباد از فعالیت های فرهنگی ، گردشگری و اقتصادی شهرستان های کاشان ، قمصر و نیاسر