مشارکت در پروژه دفع سیلاب عسلویه


DSCN3463حفر کانال به طول حدود ۱۰ کیلومتر و عرض ۱۰ متر و ارتفاع ۴/۲ که به صورت U اجرا شده است . بتن مصرفی حدود ۶۰۰۰۰ متر مکعب که با توجه به نزدیک بودن به دریا و اکسیده شدن میلگردها در برابر آب ، بتن با افزودنی و عیار بالا انجام شده است . آهن مصرفی در پروژه ۶۶۰۰ تن انواع میلگرد .