مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری، توسعه و عمران نور

در نخستین جلسه رسمی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری، توسعه و عمران نور مدیر عامل این شرکت معرفی شدند. در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیات مدیره و جمعی از کارکنان و مدیران این شرکت برگذار شد آقای مهدی حری عضو هیات مدیره به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری، توسعه و عمران نور معرفی گردیدند…