ارتباط با ما


برای ارتباط با مسئولین شرکت سرمایه گذاری، توسعه و عمران نور نجف آباد می توانید از تلفن، نمابر و یا فرم ارتباط با ما که در این قسمت قرار داده شده است، استفاده نمایید. در اسرع وقت پاسخگوی تماس شما خواهیم بود.

آدرس: اصفهان – نجف آباد – خیابان امام خمینی – مقابل مدرسه ریاضی – ساختمان نور – طبقه سوم
تلفن: ۲۶۲۵۰۲۴(۰۳۳۱) و ۴-۲۶۱۴۲۱۱(۰۳۳۱)
نمابر: ۲۶۲۸۹۹۹(۰۳۳۱)
سامانه ی پیامک: ۳۰۰۰۶۷۰۲۶۲۵۰۲۴
پست الکترونیک: info@noor-co.ir

contact

تماس با ما
  1. ضروری
  2. ایمیل معتبر وارد کنید
  3. ضروری
 

cforms contact form by delicious:days