ساختمان تجاری-اداری نور ۱


noor 1این بنا به صورت یک مجموعه تجاری ، اداری با پارکینگ و با مشارکت بخش خصوصی در خیابان امام (ره) مقابل مدرسه علیمه مرحوم ریاضی با زیربنائی به مساحت ۱۳۸۶ مترمربع احداث شد و هم اکنون قسمت تجاری آن فعال و محل مناسبی برای خرید وسایل عمده و جزئی برقی مورد استفاده شهروندان می باشد .  دفتر شرکت نور در قسمتی از این ساختمان مستقر می باشد .

این پروژه در زمان خود یکی از پروژه های شاخص شهر بوده و عملاً جرقه احیاء بافت فرسوده شهری درآن زمان توسط شرکت نور زده شده است واز دیگر خدماتی که با احداث این پروژه در شهر انجام گرفته اجتماع کسبه در یک محل بوده و همانگونه که تاکنون شاهد بوده ایم با جمع شدن صنف خدمات برق در این ساختمان هم باعث رونق اقتصادی مالکین گردیده و هم راحتی شهروندان برای خرید و نیاز به وسایل برقی را برطرف می سازد .