مجتمع مسکونی نور ۲


IMG_3686پروژه نور ۲ واقع در خیابان شهید مطهری نبش کوچه اداره ثبت نجف آباد توسط شرکت توسعه و عمران نور احداث گردیده . مشخصات پروژه : زیربنا ۱۲۵۰ مترمربع در ۷ طبقه شامل طبقه همکف با کاربری پارکینگ و طبقه اول تا پنجم با کاربری مسکونی شامل ۱۰ واحد و نیم طبقه ششم با کاربری انباری . تعداد هفت واحد از مجموع ۱۰ واحد این مجتمع به فروش رسیده و ۳ واحد باقی مانده نیز در معرض فروش قرار دارد .