مشخصات اجرایی فاز دوم


فاز دوم ـ اجرای اسکلت پارکینگ حد فاصل خیابان ۱۷شهریور و خیابان مطهری

فاز دوم اجرای پروژه مدت کوتاهی است که با توافق شهرداری نجف‌آباد و مدیریت شرکت در مرحله ساخت و اجرا قرار گرفته است. قرارداد اجرایی این فاز از پروژه به صورت طراحی و اجرا (EPC) میباشد که امید است تا پایان مهر ماه سال جاری این مرحله از اجرای پروژه نیز به خوبی به پایان رسد. لازم به ذکر است در صورت محقق شدن این امر شرکت نور اولین مجری در سطح شهرستان نجف‌آباد خواهد بود که بیش از ۴۲۰۰ مترمربع زیربنا در مدت زمان ۴ماه تکمیل کرده است. در جدول زیر حدود مقادیر و احجام برآورد شده مربوط به فاز دوم نشان داده میشود.

عنوان

واحد

مقدار / حجم

خاکبرداری

متر مکعب

۱۸۰۰۰

بتن‌ریزی

تن

۹۲۰۰

آرماتور بندی

تن

۴۸۰

قالب بندی

متر مربع

۷۵۰۰