احداث کارخانه کاشی آسیا


سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و راه اندازی کارخانه کاشی آسیا واقع در شهرک منتظریه که امروزه در زمینی وسیع با تولیدی چشمگیر به ثمر رسیده است . سهام شرکت نور در این کارخانه به لحاظ حفظ وحدت مدیریت و رعایت صرفه و صلاح سهامداران به دیگر شرکاء واگذار گردید .

DSCF0007

IMG_3741